Daftar Informan Resmi

 

Registered Informants

Nama : Bpk. Achmad Muchibbus Sholichin
No Telp / WA : 081239899909

Nama : Bpk. Amonius Hia
No Telp / WA : 081359416780

Nama : Bpk. Budi Hertanto
No Telp / WA : 08123028994

Nama : Bpk. Choirul Roziqin
No Telp / WA : 081354697577

Nama : Bpk. Christian Sirapanji,A.Md
No Telp / WA : 082226962187

Nama : Bpk. Chris
No Telp / WA : 085244152855

Nama : Bpk. Gustav Husen
No Telp / WA : 08124279261

Nama : Bpk. Jimmy Kristanto
No Telp / WA : 081330505120

Nama : Bpk. Khoirul Anwar
No Telp / WA : 082331106656 / 085608614442

Nama : Bpk. Laurensius Leonardi Tjangtojo
No Telp / WA : 081333339746

Nama : Bpk. Muhammad Sutomo Oktoputra
No Telp / WA : 08113060028

Nama : Bpk. Pipid Ari Wibowo
No Telp / WA : 082131943587

Nama : Ibu. Roos Juliawati Teewidjaya
No Telp / WA : 083815980302

Nama : Bpk. Rustam
No Telp / WA : 0341332080

Nama : Bpk. Sukidjo
No Telp / WA : 087878798287

Nama : Bpk. Welly Limena Liem
No Telp / WA : 081252527779

Nama : Bpk. Yulius Nahak Bria
No Telp / WA : 081230430848